AED`s

Bij noodgevallen kunnen AED`s van levensbelang zijn.

Contactpersoon reanimatiecursus: 

Doneren 

 

Er zijn in Schuinesloot/ de Belte  AED`s op de volgende locaties

Fam. Temmink

Schuineslootweg 

Fam. 

Geertmicghelsweg ...