Samen geloven er meer...

Geloof...

Ik vind het iets fantastisch!

Uit geloof kan je veel kracht halen, het kan je dichter bij jezelf brengen.

 

Wat geloof jij??

Er zijn zoveel verschillende godsdiensten... 

Het christendom, de islam, het hindoeïsme, het shintoïsme en het jodendom christendom...

 

Heb jij een levensovertuiging als het boeddhisme, ben je spiritueel?

Geloof jij dat er meer is tussen hemel en aarde, maar weet jij eigenlijk niet goed hoe en wat?

Deze poll heeft geen opties.

De kerk...

In de kerk is er tijd en ruimte om stil te staan bij de inspirerende verhalen uit de bijbel... Betekenisvolle liederen worden gezongen.

De kerk verbind mensen met elkaar en door naar de kerk wordt je geloof gevoed.

Binnen de kerk zie je een mooie samenwerking, er wordt een bloemetje gebracht bij oudere mensen en een kaartje gestuurd of

een bezoekje aan de zieken... Er ontstaat een mooie verbinding!

 

Een buurt...

Een buurt bestaat uit verschillende mensen, de een is gelovig, de ander niet.

 

Uit de gelovigen heb je nog de verschillende godsdiensten...

Zelfs binnen deze godsdiensten zijn er weer verschillende stromingen.

 

In mijn omgeving heb ik voornamelijk te maken met het christendom.

Hier is ook nog weer onderscheid tussen verschillende kerken.

Hervormd? Katholiek? Gereformeerd? Of misschien nog anders...

 

Geloof vormt kleinere kringen in de samenleving, hier een voorbeeld uit mijn eigen omgeving...

De olifant

Op een dag kwam een wijze man die op reis was met zijn olifant, langs een dorp met blinde mensen.

De blinde mensen hoorden de olifant al van ver aankomen en vroegen zich af hoe de olifant eruit zag..

Daarom gingen ze op onderzoek uit!

 

De eerste man voelde aan de poten en zei: ” Hij lijkt op een boom!”

De tweede voelde een slagtand en zei: “Hij voelt als een speer!”

De derde wreef over de grote buik en zei: “Hij voelt als een muur!”

De vierde pakte de slurf vast: “Hij voelt als een slang!”

De vijfde man voelde aan de oren en zei: “Hij voelt als een waaier!”

En de zesde man pakte de staart. Hij zei: “Hij voelt als een touw!”

 

Ze overlegden en kwamen tot verschillende conclusies.

Er volgde een conflict, want ieder bleef bij zijn standpunt (zijn waarheid).

 

“Jullie hebben allemaal een beetje gelijk”, zei de wijze man.

"Als jullie je ervaringen met elkaar delen,

zal de hele werkelijkheid voor jullie duidelijk worden”.

Wat ik geloof...

Ik geloof... Dat geloof iets prachtigs hoort te zijn!

Ik geloof... Dat geloof mensen met elkaar kan verbinden!

Ik geloof... Dat de 10 geboden een gebruiksaanwijzing is naar een liefdevol en gelukkig leven.

Ik geloof... Als wij ervaringen delen, open staan voor elkaar zonder oordeel, er meer verbinding komt in de samenleving.

Ik geloof... En dat mensen elkaar de tijd, ruimte en vrijheid kunnen geven om zichzelf te kunnen ontwikkelen (vrije wil).

Ik geloof... Dat dit kan!

Samen geloven er meer...

 

Wil jij ook een gezellige avond en de prachtige wonderen

die het geloof met zich mee brengt ook kunnen delen?

 

Dat is fantastisch! We kunnen we elkaar inspireren! 

Zo kan de prachtige energie ook gaan stromen buiten jouw

eigen kring.

 

 

Meeting!

De `Samen geloven er meer` meeting is bedoeld

om elkaar te verbinden, inspireren en motiveren.

Door vragen, meningen en ervaringen te delen wordt er

tijd, ruimte & aandacht voor elkaar gemaakt.

 

Bij deze meetings staan de 10 geboden & hoe jij dit toepast in jouw leven centraal.

Het thema van de avond is 1 van de 10 geboden.

 

19.30 uur

De avond begint met een welkom gebed. 

Daarna wordt er een inspirerende tekst voorgelezen.

Heb jij deze tekst uitgezocht?

Dan mag jij vertellen wat jou heeft geraakt aan deze tekst.

 

20.00 uur

Het thema van de avond, deze is vooraf bekend gemaakt.

Zo krijg je de kans om eerst je gedachten erover te laten gaan.

Vragen, meningen en ervaringen kunnen nu gedeeld worden.

Er is nu tijd en ruimte om naar elkaar te luisteren en je te laten inspireren.

 

20.30 uur

Voor de volgende meeting worden de taken verdeeld.

(het welkom gebed, de inspirerende tekst, en het dankgebed)

 

We sluiten het thema af met een dankgebed. 

Er is nu nog tijd om lekker een kopje koffie of thee te drinken,

te kletsen met elkaar, ervaringen uit te wisselen

of vragen te stellen aan elkaar.

 

21.00 uur 

Einde van de bijeenkomst

 

Spelregels:

Respecteer elkaar

Sta open voor elkaar

Laat elkaar uitpraten

 

 

 

 

 

`Samen geloven er meer`

Wil jij ook een meetings in jouw buurt?

Neem dan contact met mij op, zo

kunnen we elkaar verder helpen.