"Route 36 bied diverse wegen om elkaar te verbinden"