Disclaimer

 

  • De informatie op ROUTE 36 is met zorg samengesteld.
  • Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.
  • Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden die op onze website gepubliceerd zijn.
  • Indien er sprake is van een storing of onderbreking van de website, wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard.

Geen medisch advies

  • ROUTE 36 is een netwerk, dus geen zorg verlenende organisatie/website en geeft geen medische adviezen. 
  • De informatie op ROUTE 36 wordt beschikbaar gesteld met als doel behulpzame informatie te verstrekken aan de bezoeker.
  • De informatie die wordt aangeboden op ROUTE 36 heeft geen enkele therapeutische of diagnostische waarde en is in geen enkel opzicht bedoeld ter ondersteuning of vervanging van de bestaande relatie tussen patiënt/site bezoeker en zijn/haar arts, specialist of hulpverlener.
  • ROUTE 36 maakt geen claims gerelateerd aan de voordelen of prestaties van een specifieke medische behandeling, medisch product of medische dienst.