ROUTE 36 inzicht

"ROUTE 36 geeft inzicht in de omgeving.

Eenvoudig, duidelijk & overzichtelijk."

Kies een woonplaats:

ROUTE 36 Inzicht 

Voor inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties

Van je eigen woonplaats, tot de rest van de gemeente.

Van noaberschap tot professionele hulp.

 

Wat biedt jouw omgeving?

Sport, activiteiten, workshops, een plaatselijk bos, fiets of wandelroutes…

ROUTE 36 biedt een antwoord.

 

Ook voor praktische informatie in je omgeving, zoals:

Waar hangen de AED`s? Waar en wanneer kan in oud papier brengen? 

Waar en bij wie kan ik een klacht, of een goed idee indienen?

Wie zijn sleutelfiguren of contactpersonen bij bepaalde vragen?

Zijn er vaste tijden voor ontmoetingen voor ouderen?

ROUTE 36 biedt een antwoord.